Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 4. Did you go to the party? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:49' 25-12-2018
Dung lượng: 42.9 MB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
UNIT 4. DID YOU GO TO THE PARTY?
LESSON 1
WARM UP
Go on a picnic
Enjoy the party
Join the funfair
Watch tv
Did you
Yes, I did
go on a picnic?
or
No, I didn’t
Did you
Yes, I did
enjoy the party?
or
No, I didn’t
Did you
Yes, I did
join the funfair?
or
No, I didn’t
Did you
Yes, I did
watch TV?
or
No, I didn’t
1. Vocabulary
- party
- go on a picnic
- enjoy the party
- join the funfair
- watch TV
2. Model sentence
Did you join the funfair?
Yes, I did or No, I didn’t
LISTEN AND TICK
1
y
N
2
3
READ AND COMPLETE
Linda and Tom were on their holidays. They (1)   to different places. Linda went to the (2)    of Flowers in Da Lat. Tom (3)    a (4)   festival. They (5)   their holidays very much.
enjoyed
joined
festival
went
sports
went
festival
joined
sports
enjoyed
Honey Island
funfair
party
picnic
party
funfair
picnic
funfair
picnic
party
to
on
by
Did you go … a picnic?
joining
join
joined
Did you … the funfair?
watching
watch
watched
Did you … TV ?
went
go
goes
Did you … on a picnic?
enjoying
enjoy
enjoyed
Did you … the party?
visiting
visit
visited
Did you … your grandparents?
funfair
party
picnic
Did you go to Nam’s birthday …?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến