Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 4. Did you go to the party? Lesson 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:49' 25-12-2018
Dung lượng: 34.4 MB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
UNIT 4. DID YOU GO TO THE PARTY?
LESSON 2
WARM UP
Sang and danced
Had nice food and drink
Played hide-and-seek
Chatted with friends
Watched cartoon
What did you do at the party?
We
had nice food and drink
What did you do at the party?
We
played hide-and-seek.
What did you do at the party?
We
chatted with friends.
What did you do at the party?
We
watched TV.
1. Vocabulary
- had nice food and drink
- played hide-and-seek
- chatted with friends
- watched cartoon
2. Model sentence
What did you do at the party?
 We had nice food and drink.
Listen and circle
1.Nam’s school had ___________.
a. a sports festival b.a book fair
2.Mai bought some ___________.
a.story books b.comic books
3. Phong ___________.
a.enjoyed the films b.enjoyed the food and drink
1
2
3
WRITE ABOUT you
1. Where were you yesterday? 
2. What did you do there? 
3. Did you enjoy it? 


I was at home.
I did my homework.
Yes, I did
Tic-tac-toe
Honey Island
funfair
Had nice food and drink
picnic
Joined the party
Played hide-and-seek
Chatted with friends
Watched TV
Chatted with friends
Enjoyed the party
Joinen the funfair
Watched cartoon
Chatted with friends
Did you go … a picnic?
joining
join
joined
Did you … the funfair?
watching
watch
watched
Did you … TV ?
went
go
goes
Did you … on a picnic?
enjoying
enjoy
enjoyed
Did you … the party?
visiting
visit
visited
Did you … your grandparents?
funfair
party
picnic
Did you go to Nam’s birthday …?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến