Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 4. Did you go to the party? Lesson 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:50' 25-12-2018
Dung lượng: 19.4 MB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
UNIT 4. DID YOU GO TO THE PARTY?
LESSON 3
WARM UP
Two - syllable words with the stress on the different syllable.
Ex: ‘party ; en’joy…
By Jessica
`party
I went to Mai’s birthday `party yesterday.
`Sunday
They took part in the festival on `Sunday.
en`joyed
in`vite
We en`joyed the food and drink at the party.
I want to in`vite Tony and Phong to my birthday party.
MARK THE WORD STRESS
1. water
2. party
3. enjoy
4. birthday
5. inivite
6. Monday
7. comics
8. picnic
9. cartoon
10. Sunday
11. repeat
12. complete
LET’S CHANT
READ AND ANSWER
My name is Nam. It was my birthday last Sunday.
I invited some of my classmates to the party.
They gave me presents like comic books,
robots and a teddy bear. We ate cakes,
sweets, fruit and ice cream. We drank fruit
juice. We sang English and Vietnamese songs.
We danced, too. Phong played the guitar and Linda played the piano.
The party ended at 7 p.m. We enjoyed it very much.
1.When was Nam’s birthday party?
 It was last Sunday.
2.Who went to Nam’s birthday party?
 Some of his classmates went to the birthday party.
3.What did Phong do at the party?
 He played the guitar. / Phong played the guitar.
4.What did Linda do at the party?
 She played the piano. / Linda played the piano.
Birthday present
Honey Island
funfair
Had nice food and drink
picnic
Joined the party
Played hide-and-seek
Chatted with friends
Watched TV
Chatted with friends
Enjoyed the party
Joinen the funfair
Watched cartoon
Chatted with friends
Did you go … a picnic?
joining
join
joined
Did you … the funfair?
watching
watch
watched
Did you … TV ?
went
go
goes
Did you … on a picnic?
enjoying
enjoy
enjoyed
Did you … the party?
visiting
visit
visited
Did you … your grandparents?
funfair
party
picnic
Did you go to Nam’s birthday …?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến