Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 5. Where will you be this weekend? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:43' 25-12-2018
Dung lượng: 49.1 MB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
UNIT 5. WHERE WILL YOU BE
THIS WEEKEND?
LESSON 1
WARM UP
In the countryside
On the beach
At school
By the sea
In the mountain
Where will you be this weekend?
I think I’ll be
in the countryside.
Where will you be this weekend?
I think I’ll be
on the beach.
Where will you be this weekend?
I think I’ll be
at school.
Where will you be this weekend?
I think I’ll be
by the sea.
1. Vocabulary
- in the countryside
- in the mountains
- on the beach
- at school
- by the sea
2. Model sentence
Where will you be this weekend?
I think I’ll be on the beach.
LISTEN AND TICK
1
2
3
a
b
c
a
a
b
b
c
c
Little
Red
In the countryside
On the beach
In the mountains
In the cinema
At school
At the zoo
In the moutains
In the countryside
On the beach
In the city
By the sea
In the mountains
At school
In the moutains
On the beach
In the library
At the zoo
At school
Did you … TV ?
went
go
goes
Did you … on a picnic?
are
be
is
What will you … this weekend?
do
will
are
What … you be this weekend?
last
next
x
Where will you be … summer?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến