Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 5. Where will you be this weekend? Lesson 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:43' 25-12-2018
Dung lượng: 44.0 MB
Số lượt tải: 58
Số lượt thích: 0 người
UNIT 5. WHERE WILL YOU BE
THIS WEEKEND?
LESSON 2
WARM UP
Swim in the sea
TAKE A BOAT TRIP
Explore the cave
BUILD SANDCASTLES
EAT SEAFOOD
Where will you do at Ha Long Bay?
I think I’ll
explore the caves.
I don’t know. I may
explore the caves.
Where will you do at Ha Long Bay?
I think I’ll
take a boat trip.
I don’t know. I may
take a boat trip.
Where will you do at Ha Long Bay?
I think I’ll
build sandcastles on the beach.
I don’t know. I may
build sandcastles on
on the beach.
Where will you do at Ha Long Bay?
I think I’ll
swim in the sea.
I don’t know. I may
swim in the sea.
1. Vocabulary
- explore the caves
- take a boat trip
- build sandcastles
- swim in the sea
- eat seafood
2. Model sentence
Where will you do at Ha Long Bay?
I think I’ll swim in the sea.
LISTEN AND NUMBER
a
b
c
d
2
3
4
1
1
2
3
4
WRITE ABOUT YOU
1. Where will you be tomorrow?
  
2. What will you do? I think I’ll be in the school library.
I think I’ll be at school.
Little
Red
In the countryside
On the beach
In the mountains
In the cinema
At school
At the zoo
In the moutains
In the countryside
On the beach
In the city
By the sea
In the mountains
At school
In the moutains
On the beach
Swim in the sea
Explore the cave
Take a boat trip
Swim in the sea
Take a boat trip
Build sandcastles
Explore the cave
Build sandcastles
Swim in the sea
Explore the cave
Swim in the sea
Take a boat trip
Swim in the sea
Eat seafood
Take a boat trip
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến