Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 6. How many lessons do you have today? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:09' 25-12-2018
Dung lượng: 56.5 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
UNIT 6. HOW MANY LESSON
DO YOU HAVE TODAY?
LESSON 1
WARM UP
How many lessons do you have today?
I have

five: Maths, IT, Science,
Vietnamese and English.
How many lessons do you have today?
I have

three: Maths, Vietnamese
and English.
How many lessons do you have today?
I have

four: Maths, Music, Vietnamese
and PE.
How many lessons do you have today?
I have

four: Maths, Science, Music
and Vietnamese.
How many lessons do you have today?
I have

three: Maths, Vietnamese
and English.
2. Model sentence
How many lessons do you have today?
I have four: Maths, Music, Vietnamese and PE.
LISTEN AND TICK


Long
Minh
Lan
READ AND COMPLETE
My name is Trung. I’m a new pupil in Class 5B.
Today is (1)   .
I have five (2)  : Maths, Vietnamese, Science,IT and PE.
Tomorrow is (3) 
I’ll have (4)  lessons: Maths, Vietnamese, Music and (5) 
four
Art
lessons
Wednesday
Tuesday
Tuesday
lessons
Wednesday
four
Art
How many lessons
do you have today?
 was Sunday. It was a holiday.
Today’s Monday and I’m back at school.
I have three lessons: Maths, English and Science.
Tomorrow’s Tuesday. I’ll be at school again.
I’ll have three more lessons: Maths, Music and Art.
How about you? How many lessons do you have today?
Let’s sing
FROG PRINCE
two
four
three
I have … lessons on Wednesday.
two
five
four
I have … lessons on Monday.
two
three
four
I have … lessons on Monday.
much
many
often
How … lessons do you have today?
has
have
having
How many lessons do you … today?
When
How
What
… many lessons do you have today?
lesson
lessons
leson
How many … do you have today?
did
do
does
How many lessons … you have today?
How many lesson do you have today?
How many lessons do you have today?
How many lessons you do have today?
many/ How/ you/ lessons/ today / have?
notebooks
subjects
books
Science
Maths
English
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến