Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 6. How many lessons do you have today? Lesson 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:10' 25-12-2018
Dung lượng: 65.7 MB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
UNIT 6 . HOW MANY LESSONS
DO YOU HAVE TODAY?
LESSON 2
WARM UP
How often do you have
I have it
music.
once a week.
How often do you have
I have it
science.
twice a week.
How often do you have
I have it
Vietnamese.
four times a week.
How often do you have
I have it
Maths.
every school day.
LISTEN AND CIRCLE
1
2
3
4
1.Mai has English ___________?
a.four times a week b.every school day
2.Nam has ___________ today.
a.four lessons b.no lesson
3.Akiko is ___________ today.
a.at school b.on holiday
4.Quan has Maths ____________.
a.every school day b.four times a week
WRITE ABOUT YOU
1. How many lessons do you have today?
 
2. What’s your favourite lesson? 

3. How often do you have your favourite lesson?
  
4. How often do you have English? 

5. Do you like English? Why?/Why not? 


I three: Maths, Vietnamese and English.
I like English.
I have it four times a week.
I have it four times a week.
Yes, I do. Because it’s very interesting.
FROG PRINCE
Vietnamese
Music
Maths
How often do you have … ?
English
Science
Maths
How often do you have … ?
Maths
Vietnamese
English
How often do you have … ?
Music
Art
English
How often do you have … ?
Vietnamese
English
Maths
How often do you have … ?
many
often
long
How … do you have Maths today?
did
does
do
How often … she have Music?
How often you do Sciene?
How often do you have Science?
How do you often have Science?
How/ you/ often/ Science/ do / have?
notebooks
subjects
books
Science
Maths
English
did
does
do
How often … she have Music?
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến