Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 7. How do you learn English? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:21' 25-12-2018
Dung lượng: 41.3 MB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
UNIT ̃. HOW DO YOU LEARN ENGLISH?
LESSON 1
WARM UP
SPEAK ENGLISH EVERY DAY
SPEAK ENGLISH EVERY DAY
WATCH ENGLISH CARTOON
WRITE EMAILS TO FRIENDS
READ SHORT STORIES
How do you practice
I
speak English every day.
speaking English?
How do you practice
I
watch English cartoon on TV.
listening to English?
How do you practice
I
write emails to friends.
writing English?
How do you practice
I
read short stories.
reading English?
1. Vocabulary
- speak English
- listen to English
- write English
- read English
2. Model sentence
How often do you practise speak English?
I speak English every day.
LISTEN AND TICK
a
a
a
a
b
b
b
b
c
c
c
c
1
2
3
4
1
2
3
4
READ AND COMPLETE
Trung is a newcomer in Class 5B. Today, he’s happy (1)   he has two English lessons. To practise speaking English, he (2)  it every day with his friends. To learn vocabulary, he (3)    new words and reads them aloud. He also learns English by (4)   English songs. His (5)  is singing English songs!
singing
hobby
writes
Because
speaks
speaks
writes
Because
singing
hobby
How do you learn English?
 How do you learn English?
How do you practise speaking?
I speak to my friends every day.
How do you practise reading?
I read English comic books.
How do you practise writing?
I write emails to my friends.
And how do you practise listening?
I watch English cartoons on TV.
Let’s sing
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến