Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 8. What are you reading? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:32' 25-12-2018
Dung lượng: 64.9 MB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
UNIT ̃8. WHAT ARE YOU READING?
LESSON 2
WARM UP
MAI AN TIEM / HARD-WORKING
SNOW WHITE / KIND
THE FOX/ CLEVER
TAM/ GENTLE
What’s like?
He’s
Mai An Tiem
hard-working.
What’s like?
She’s
Snow White
kind.
What’s like?
He’s
The Fox
clever.
What’s like?
She’s
Tam
gentle.
1. Vocabulary
- hard-working
- kind
- clever
- gentle
2. Model sentence
What’s Snow White like?
She’ kind and beautiful.
LISTEN AND WRITE
1. What’s Tam in The Story of Tam and Cam like? She’s 
2. What’s Doraemon like? He’s 
3. What are the Seven Dwarfs like? They’re short and 
4. What’s An Tiem like? He’s clever and 
kind
clever
hard-working
generous
1
2
3
4
NUMBER THE SENTENCES IN THE CORRECT ORDER
1
A.It’s a Vietnamese story about two girls.
B.She likes reading fairy tales in her free time.
C.Their names are Tam and Cam.
D.Minh’s my classmate.


E.Her favourite fairy tale is The Story of Tam and Cam.


2
3
4
5
LET’S SING
Little
Red
Snow White
The Fox
Aladdin
I’m reading … and the Crow
Smart
Snow
Slow
… White
Princes
Dwarfs
Princess
Snow White and Seven …
Huge
Magic
Real
Aladdin and the … Lamp
Cinderella
Tam Cam
Snow White
I’m reading …
Aladdin and the Magic Lamp
Snow White and the Seven Dwarfs
Cinderella
… many lessons do you have today?
The Snake and the Crow
The Fox and the Crow
The Fox and the Parrot
I’m reading …
Snow White
Little Red
Cinderella
I’m reading …
ugly
kind
fat
Hard-working
beautiful
Tall and thin
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến