Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 8. What are you reading? Lesson 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:32' 25-12-2018
Dung lượng: 36.5 MB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
UNIT 8 ̃. WHAT ARE YOU READING?
LESSON 3
WARM UP
I’m `reading The `Fox and the `Crow
`What are you `reading?


She’s `kind.
`What’s `Snow `White `like?
LISTEN AND REPEAT
LISTEN AND CIRCLE
1.What are you reading?
I’m reading ___________.
a.The Fox and the Crow b.Aladdin and the Magic Lamp
2.What’s she reading?
She’s reading ____________.
a.a fairy tale b.a funny story
3.What’s An Tiem like?
He’s ___________.
a.hard-working b.clever
4.What’s Aladdin like?
He’s ____________.
a.generous b.clever
1
2
3
4
LET’S CHANT
READ AND TICK
Tom likes reading. On Sundays, he often stays at home and reads comic books. He likes Case Closed very much. It is a Japanese story. The main character is a schoolboy called Jimmy Kudo. He often helps the police. He is good at his job. Jimmy Kudo is Tom`s favourite character because he is clever and brave.


Y
N
WRITE ABOUT YOU
I like reading    in my free time.
My favourite book is  .
The main character is  .
I like her very much because  .
fairy tales
Cinderella
Cinderella
She’s gentle
Little
Red
Snow White
The Fox
Aladdin
I’m reading … and the Crow
Smart
Snow
Slow
… White
Princes
Dwarfs
Princess
Snow White and Seven …
Huge
Magic
Real
Aladdin and the … Lamp
Cinderella
Tam Cam
Snow White
I’m reading …
Aladdin and the Magic Lamp
Snow White and the Seven Dwarfs
Cinderella
… many lessons do you have today?
The Snake and the Crow
The Fox and the Crow
The Fox and the Parrot
I’m reading …
Snow White
Little Red
Cinderella
I’m reading …
ugly
kind
fat
Hard-working
beautiful
Tall and thin
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến