Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 9. What did you see at the zoo? Lesson 1

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:42' 25-12-2018
Dung lượng: 53.5 MB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
UNIT 9. WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO?
LESSON 1
WARM UP
pythons
crocodile
peacock
gorilla
What did see at the zoo?
I saw
pythons.
What did see at the zoo?
I saw
crocodiles
What did see at the zoo?
I saw
peacocks.
What did see at the zoo?
I saw
gorillas.
1. Vocabulary
- python
- crocodile
- peacock
- gorilla

2. Model sentence
What did you see at the zoo?
I saw peacocks.
1
2
3
READ AND COMPLETE
I (1)   going to the zoo.
My favourite zoo animals are (2)   . I think the gorillas are very (3) 
They can (4)    a lot of things. I also love (5) 
They can spray water with their trunks.
gorillas
intelligent
elephants
do
like
like
elephants
do
gorillas
intelligent
Let’s sing
Where did you go yesterday?
I went to the zoo.
Who did you go with?
I went with my friend Sue.
Where did you go yesterday?
I went to the zoo.
Who did you go with?
I went with my friend Sue.
Let’s go
To
The zoo
peacock
python
monkey
What did you see at the zoo?
tiger
gorillas
monkey
What did you see at the zoo?
elephant
peacock
python
What did you see at the zoo?
peacock
tiger
monkey
What did you see at the zoo?
gorillas
elephant
monkey
What did you see at the zoo?
gorillas
monkey
elephant
What did you see at the zoo?
crocodile
lion
elephant
What did you see at the zoo?
monkey
crocodile
elephant
What did you see at the zoo?
crocodiles
kangaroos
pythons
What did you see at the zoo?
pharmacy
zoo
bookshop
What did you see at the zoo?
By Jessica
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến