Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiếng Anh 5 (Chính thức). Unit 9. What did you see at the zoo? Lesson 2

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:43' 25-12-2018
Dung lượng: 40.6 MB
Số lượt tải: 52
Số lượt thích: 0 người
UNIT 9. WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO?
LESSON 2
WARM UP
Tiger / roar loudly
Pythons/ move slowly
Peacock/ move beautifully
Panda/ eat slowly
What did the like when you were there?
They
tigers
roared loudly
What did the like when you were there?
They
peacocks
moved beautifully
What did the like when you were there?
They
pythons
moved slowly
What did the like when you were there?
They
pandas
ate slowly.
Listen and circle
1.What did the gorillas do when Nam was at the zoo?
a.They moved quickly.
b.They moved slowly.
2.What did the pandas do when Quan was at the zoo?
a.They moved slowly and they ate quickly.
b.They moved quietly and they ate slowly.
3.What did the peacocks do when Phong was at the park?
a.They ate slowly.
b.They moved beautifully.
1
2
3
Write about your visit to the zoo
1. When were you at the zoo? 
 I went to the zoo with my parents last weekend
2. What did you see there? 
 I saw peacpocks, tigers and pandas.
3. What did the animals do when you were there? 
 The peacocks moved beautifully, the tigers roared loudly and the pandas ate bamboo slowly.
Let’s PLAY
Let’s go
To
The zoo
peacock
python
monkey
What did you see at the zoo?
tiger
gorillas
monkey
What did you see at the zoo?
elephant
peacock
python
What did you see at the zoo?
peacock
tiger
monkey
What did you see at the zoo?
gorillas
elephant
monkey
What did you see at the zoo?
gorillas
monkey
elephant
What did you see at the zoo?
move slowly
move beautifully
eat slowly
move beautifully
move slowly
move fast
move slowly
eat slowly
move beautifully
eat slowly
roar loudly
move beautifully
By Jessica
THANK YOU FOR ATTENTION!
GOODBYE
SEE YOU LATER
 
Gửi ý kiến