Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit18 Lesson 3

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:41' 23-01-2016
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
MOC LY PRIMARY SCHOOL
MOC LY PRIMARY SCHOOL
Teacher: D? Th? Hu?ng
English
Class 5
Unit 18
PLAY GAME :
" Word Maze"
Find and circle the words: village, countryside, building, house, people, traffic, river, noisy, quiet, peaceful, school.
Word Maze
Unit 18 : Life in the Village and City
Monday, April 7th 2014
Lesson 3
1.Look, listen and repeat
Akio is showing some photos of her last holiday to Nam.
Which_____,_____or___?
__________________.
Example:
big, Tokyo, London
A: Which city is bigger, Tokyo or London?
B: Tokyo is.
2. Point, ask and answer:
(Cách hỏi và trả lời nơi nào hơn nơi nào?)
New word
Bridge: cây cầu
Mount: Núi
Which_____,_____or___?
__________________.
Picture a
tall, Tower A, Tower B
A: Which tower is taller Tower A or Tower B?
B: Tower B is.
2. Point, ask and answer:
(Cách hỏi và trả lời nơi nào hơn nơi nào?)
Which_____,_____or___?
__________________.
Picture b
long, Bridge A, Bridge B
A: Which bridge is longer Bridge A or Bridge B?
B: Bridge B is.
2. Point, ask and answer:
(Cách hỏi và trả lời nơi nào hơn nơi nào?)
Which_____,_____or___?
__________________.
Picture c
Large, Hue, Ha Noi
A: Which city is larger, Hue or Ha Noi?
B: Hue is.
2. Point, ask and answer:
(Cách hỏi và trả lời nơi nào hơn nơi nào?)
Which_____,_____or___?
__________________.
Picture d
High, Mount Everest, Mount Fansipan
A: Which mount is higher, Mount Everest or Mount Fansipan?
B: Mount Everest is.
2. Point, ask and answer:
(Cách hỏi và trả lời nơi nào hơn nơi nào?)
3.Read the passage and do the tasks.
Find the opposite of…
1. noisy:_______________________________
2. small:_______________________________
3. peaceful:____________________________
quiet
big
exciting
3.Read the passage and do the tasks.
b. Read the passage again. Match “it” with the right meaning.
A
B
It(1)
a. Nam Giang Town
It(2)
b. Binh Minh Village
It(3)
c. Her home village
3.Read the passage and do the tasks.
c. Answer the questions.
1. Where does Hoa live?
2. Where does Thang live?
3. Why does Thang prefer living in his hometown?
Hoa lives in Binh Minh village in Thai Binh Province.
Thang lives in Nam Giang Town in Nam Dinh Province.
Because his hometown is exciting.
4.Write.
Guiding questions
1. Where do you live?
2. What is it like?
3. Why do you like living there?
My name is________________________________________
I live ____________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
I like living in my place because_______________________
__________________________________________________________________________________________________.
Nguyen Lan Huong
in Moc Chau Town. It is a big and noisy town in Son La Province.
It has got a lot of beautiful landscapes and many people. There are many
shops. The house and school are big.
It’s exicting and beautiful.
Homework:
Học thuộc từ mới
Luyện tập mẫu câu:
Which______,______or________?
___________________________
- Play “A Card Game”.
THANKS FOR YOUR ATTENDING!
Goodbye!See you later.
 
Gửi ý kiến