Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 18. What are you doing. Lesson 3 (1-6)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:33' 16-06-2016
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WARM UP
1. Old lesson: sing I love my parents song:
Old lesson: sing "I love my parents" song 2. Objectives:
Objectives - By the end of the lesson Ps will be able to: ask and answer questions about one’s and someone’s action in progress - Pronounce the sounds in the letters ea/ i: /, aw / / correctly . - Develop writing and listening skills II. NEW LESSON
1. Listen and repeat:
II. NEW LESSON 1. Listen and repeat

Look at the words reading and drawing and notice the letter coloured differently in both words.

You are going to learn how to produce the sound of the letter ea in the word reading and aw in the word drawing

Listen and repeat:
Listen and repeat 2. Listen and write:
II. NEW LESSON 2. Listen and write Look at the sentences and guess the suitable words to fill in the blank. Listen and fill in the blank:
Listen and fill the blanks

reading

drawing

3. Let’s chant:
II. NEW LESSON 3. Let’s chant Listen while you are reading the chant in your books Whole class read to reinforce pronunciation.:
Whole class read to reinforce pronunciation. Look at the picture, answer the question:
Look at the picture, answer the question a) What are Nam and Hoa doing? b) What`s Thanh doing? c) What are Phong, Quan, Minh and Thuy doing? d) What`s Linh doing? Suggestion answer the questions:
Suggestion answer the questions
a) What are Nam and Hoa doing? latex(rarr) ||Nam and Hoa are reading|| b) What`s Thanh doing? latex(rarr) ||She`s jumping rope|| c) What are Phong, Quan, Minh and Thuy doing? latex(rarr) ||They`re dancing and singing|| d) What`s Linh doing? latex(rarr) ||She`s drawing|| 4. Read and complete:
II. NEW LESSON 4. Read and complete Read the paragraph and choose the suitable words to fill in the blanks. Suggestion choose the suitable words to fill in the blanks.:
Suggestion choose the suitable words to fill in the blanks.
My name is Quan. Today, my family (1) ||is|| at home. We are (2) ||in|| the living room. My father is (3) ||watching|| TV. My mother is (4) ||playing|| the piano. My brother is (5) ||listening|| to music and I am singing. 5. Let`s write:
II. NEW LESSON 5. Let`s write You are going to read the paragraph about Quan’s family the questions and write the answers. My name is Quan. Today, my family is at home. We are in the living room. My father is watching TV. My mother is playing the piano. My brother is listening to music and I am singing. Suggestion answer the questions about Quan`s family:
Suggestion answer the questions about Quan`s family
1. Where`s Quan`s family?latex(rarr) ||Quan`s family is at home|| 2. What is his father doing now?latex(rarr) ||His father is watching TV|| 3. What is his mother doing now?latex(rarr) ||His mother is playing the piano|| 4. What is his brother doing now?latex(rarr) ||His brother is listening to music|| 5. What is Quan doing now?latex(rarr) ||He`s singing|| 6. Project:
II. NEW LESSON 6. Project Look at the pictures and talk about what children are doing. Suggestion talk about what children are doing:
Suggestion talk about what children are doing
||He`s playing|| ||He`s calling|| ||He`s listening|| ||the piano|| ||the phone|| ||to music|| Suggestion talk about what children are doing:
Suggestion talk about what children are doing
||She`s singing|| ||She`s dancing|| III. ENDING THE LESSON
Home-link:
Do exercises in workbook Summary the lesson Prepare next lesson:Unit 19. They`re in the park. Lesson 1 (1-6) The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓