Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 02. What's your name. Lesson 2 (1-6)

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hường (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:24' 16-06-2016
Dung lượng: 8.0 MB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
Công ty Cổ phần Mạng giáo dục Bạch Kim - 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
Trang bìa
Trang bìa:
I. WRAM-UP
1. Objectives:
By the end of the lesson, Ss will be able to: - Ask and answer questions about one’s name: What is your name? My name’s name; How do you spell your name? - Develop speaking skill, listening skill. - Make and respond to introductions, What’s your name My name’s ...., How 2. Let’s sing: What is your name?:
Let’s sing II. NEW LESSON
1. Look, listen and repeat:
1. Look, listen and repeat II. NEW LESSON Look at the picture and listen to the dialogue New words:
II. NEW LESSON 1. Look, listen and repeat *New words: How: thế nào, như thế nào do: làm spell: đánh vần Model sentences:
II. NEW LESSON 1. Look, listen and repeat *Model sentences:

S.1: How do you spell your name?

(Tên bạn đánh vần thế nào?)

S.2: L-I-N-D-A

(Linda)

Practice in pairs :
II. NEW LESSON 1. Look, listen and repeat *Practice in pairs : A: What`s your name? B: My nam`s Linda A: How so you spell your name? B: L-I-N-D-A 2. Point and say:
2. Point and say II. NEW LESSON Look at pictures and repeat the sentences L-I-N-D-A Look at pictures and work in pairs:
2. Point and say II. NEW LESSON Look at pictures and work in pairs Quan: Hi, I`m Quan What`s your name? Peter: Hi, Quan. My name`s Peter Quan: How do you spell your name? Peter: P-E-T-E-R 3. Let’s talk:
II. NEW LESSON 3. Let’s talk Look at picture and guess what the children say Fill the blank and talk:
II. NEW LESSON 3. Let’s talk Fill the blank your name? My name`s Hoa spell your name? H-O-A Write the sentences and talk:
II. NEW LESSON 3. Let’s talk Write the sentences and talk A: What`s your name? B: Hi, Mai. My name`s Nam A: How do you spell your name? B: N-A-M A: What`s your name? C: My name`s Quan A: How do you spell your name? C: Q-U-A-N 4. Listen and number:
II. NEW LESSON 4. Listen and number Listen and repeat to the dialogue:
Listen and repeat to the dialogue

S1: My name's Peter

S2: Hello, Peter.

My name's Mai

S1: My name's Linda

What's your name?

S2: Hi, Linda

My name's Quan

S1: How do you spell

your name?

S2: L-I-N-D-A

S1: How do you spell

your name?

S2: P-E-T-E-R

5. Read and match:
II. NEW LESSON 5. Read and match Match the picture with its the dialogue:
Match the picture with its the dialogue 6. Let’s write:
6. Let’s write II. NEW LESSON Look at the pictures and say information about the pictures. Write the missing words in dialogues:
6. Let’s write II. NEW LESSON Write the missing words in dialogues Mai M-A-I III. ENDING THE LESSON
Homework:
- Learn the new words by heart - Practice more and do more exercise in work book. - Prepare next lesson: Unit 2. What`s your name? Lesson 3(1-6) The end:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓